งานดีจากเกาหลี ในชุดประกอบด้วย
F = Filter-กรองลมดักน้ำ แบบ Auto drain (ระบบลูกลอย)
R = Regulator ตัวปรับลม พร้อม Pressure gaute
L = Lubricator ตัวจ่ายจน้ำมัน
และ Bracket ขายึดชุดอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

Fiter รุ่น SAF600-10D
Regulator รุ่น SAR600-10
Lubricator รุ่น SAL600-10
ทั้งสามตัวซื้อ/เปลี่ยนแยกเป็นตัวๆได้ครับ

SAU600-10BDG
SAU600-10BDG

 

Loading