ตัวนี้ใช้งานลม / Stream ได้ดี แต่งานน้ำไม่เหมาะนะครับ
Size เล็กสุด 1/2″ ใหญ่สุด 2″ Pressure ตั้งแต่ 0.5 Bar ~ 40 Bar

(ต้องเลือกรุ่นย่อยให้ถูกตัวนะครับ เพราะสปริงด้านในต่างกัน ราคาต่างกัน)

Loading