ตัวนี้ของ STNC แบบ 3/2 ทาง Single coil , 24VAC  ไฟเลือกตามที่ลูกค้าใช้งานได้เลย

 

Loading