ตัว FR Unit ขนาด 3/8″ , ในชุดมี Bracket , Gauge , Body , ตัวนี้ปล่อยน้ำอัตโนมัติ ระบบลูกลอย

โดยใช้สายลมต่อออกด้านล่าง

SAW300-03BDG
SAW300-03BDG

Loading