ใช้กับวาล์วรุ่น 7321 เดิมได้เลยครับ

DZ02-DC24 481865C2 คอล์ย DC24 Parker
DZ02-DC24 481865C2
คอล์ย DC24 Parker

Loading